Bảng giá thay linh kiện điện thoại ASUS ZenFone Selfie

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone Selfie

370.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone Selfie

370.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone Selfie

420.000đ
Thay màn hình ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS ZenFone Selfie

810.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone Selfie

420.000đ
Thay loa ngoài ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay loa trong ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay pin ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin ASUS ZenFone Selfie

420.000đ