Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone Selfie

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone Selfie

370.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone Selfie

370.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone Selfie

420.000đ
Thay màn hình ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS ZenFone Selfie

810.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone Selfie

420.000đ
Thay loa ngoài ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay loa trong ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong ASUS ZenFone Selfie

320.000đ
Thay pin ASUS ZenFone Selfie
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin ASUS ZenFone Selfie

420.000đ