Bảng giá thay linh kiện điện thoại ASUS ZenFone Live

Thay rung ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone Live

320.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Live

270.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone Live

300.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone Live

320.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Live

270.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Live

270.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone Live

470.000đ
Thay mặt kính ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone Live

370.000đ
Thay màn hình ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS ZenFone Live

910.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone Live

360.000đ
Thay loa ngoài ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài ASUS ZenFone Live

320.000đ
Thay loa trong ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong ASUS ZenFone Live

320.000đ