Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone Live

Thay rung ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone Live

320.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Live

270.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone Live

300.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone Live

320.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Live

270.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Live

270.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone Live

470.000đ
Thay mặt kính ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone Live

370.000đ
Thay màn hình ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS ZenFone Live

910.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone Live

360.000đ
Thay loa ngoài ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài ASUS ZenFone Live

320.000đ
Thay loa trong ASUS ZenFone Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong ASUS ZenFone Live

320.000đ