iPad 10 mới chỉ hỗ trợ Apple Pencil thế hệ đầu tiên, yêu cầu bộ chuyển đổi để sạc

Ngày đăng: 03/12/2022    167 lượt xem

iPad thế hệ thứ 10 mới chỉ hỗ trợ Apple Pencil thế hệ đầu tiên, có nghĩa là nó yêu cầu bộ chuyển đổi để sạc riêng thông qua kết nối có dây vì thiết bị đã chuyển sang USB-C.

Bộ chuyển đổi USB-C to Apple Pencil

iPad mới không có bộ sạc không dây từ tính ở bên cạnh để kết nối với Apple Pencil thế hệ thứ hai. Chỉ có Apple Pencil thế hệ đầu tiên được thiết bị hỗ trợ, thông thường cần được cắm vào cổng Lightning để sạc. iPad hiện có cổng USB-C, có nghĩa là Apple Pencil không còn có thể được sạc trực tiếp qua iPad .

Người dùng iPad muốn sử dụng Apple Pencil sẽ cần sạc phụ kiện bằng cáp USB-C và bộ chuyển đổi riêng. Bản nội dung nhỏ trên thông cáo báo chí iPad thế hệ thứ 10 của Apple nêu rõ:

Apple Pencil (thế hệ 1) tương thích với iPad mới. Cần có Bộ tiếp hợp USB-C sang Apple Pencil mới để ghép nối và sạc và được bao gồm trong hộp với phiên bản Apple Pencil mới (thế hệ 1) với giá 99 USD (Mỹ). Đối với chủ sở hữu hiện tại của Apple Pencil (thế hệ 1), Bộ tiếp hợp USB-C sang Apple Pencil được bán riêng với giá 9 USD (Mỹ).

Apple Pencil thế hệ đầu tiên đi kèm với bộ chuyển đổi Lightning cho phép nó được sạc riêng, nhưng giờ đây Apple đang cung cấp một biến thể mới của phụ kiện có tên là "Bộ chuyển đổi USB-C sang Apple Pencil" cho phép người dùng Apple Pencil sạc. Bộ chuyển đổi đã được bán riêng với mức giá 9 USD cho người dùng Apple Pencil hiện tại, trong khi các đơn vị Apple Pencil mới bao gồm bộ chuyển đổi trong hộp.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết iPad 10 mới chỉ hỗ trợ Apple Pencil thế hệ đầu tiên, yêu cầu bộ chuyển đổi để sạc