macOS: Cách điều chỉnh độ trễ hoàn tác gửi trong Apple Mail

Ngày đăng: 25/01/2023    66 lượt xem

Trong macOS Ventura, ứng dụng Thư của Apple cho phép bạn truy xuất các email được gửi bị lỗi, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định sau khi bạn nhấp vào gửi. Độ trễ mặc định là 10 giây, nhưng bạn có thể thay đổi thời gian này để lâu hơn. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách thực hiện.

Ứng dụng thư của Apple

Nếu vì lý do nào đó bạn hối hận khi gửi tin nhắn ngay sau khi nhấn Gửi, ứng dụng Mail của Apple cho phép bạn rút lại email để nó không đến đích mà chỉ miễn là bạn hành động nhanh chóng.

Hoàn tác gửi xuất hiện sau khi gửi thư

Tùy chọn Hoàn tác Gửi xuất hiện nhanh chóng ở cuối thanh bên của ứng dụng Thư sau khi bạn bấm vào Gửi. Nếu bạn muốn dòng Hoàn tác Gửi xuất hiện trong thời gian dài hơn, hãy làm theo các bước sau.

  1. Trong ứng dụng Thư, chọn Thư -> Cài đặt... từ thanh menu.
  2. Chọn tab Soạn thảo trong cửa sổ cài đặt.
  3. Trong "Đang gửi:", nhấp vào menu thả xuống bên cạnh "Hoàn tác gửi độ trễ:" và thay đổi 10 giây mặc định thành 20 giây hoặc 30 giây.
  4. Đóng cửa sổ Cài đặt và các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Cài đặt thời gian hoàn tác gửi

Tùy chọn Hoàn tác gửi độ trễ mà bạn đã chọn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ có khoảng thời gian dài hơn để rút lại email sau khi bạn đã nhấp vào Gửi.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết macOS: Cách điều chỉnh độ trễ hoàn tác gửi trong Apple Mail