Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO A37 (Neo 9)

Thay mic thoại OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO A37 | Neo 9

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO A37 | Neo 9

Gọi - 1900 6979
Thay rung OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung OPPO A37 | Neo 9

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau OPPO A37 | Neo 9

270.000đ
Thay camera sau OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO A37 | Neo 9

420.000đ
Thay camera trước OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO A37 | Neo 9

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO A37 | Neo 9

270.000đ
Thay nút âm lượng OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng OPPO A37 | Neo 9

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO A37 | Neo 9

370.000đ
Thay khung sườn OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO A37 | Neo 9

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO A37 | Neo 9

470.000đ
Thay cảm ứng OPPO A37 | Neo 9
Thời gian xử lý 2-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng OPPO A37 | Neo 9

470.000đ