Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO A15s

Thay mặt lưng OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay chân sạc OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay pin OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc OPPO A15s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình cảm ứng OPPO A15s
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình cảm ứng OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình OPPO A15s
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình OPPO A15s

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO A15s
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO A15s

Gọi - 1900 6979