Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO A71

Thay mic thoại OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay cục rung OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cục rung OPPO A71

370.000đ
Thay kính camera sau OPPO A71
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau OPPO A71

270.000đ
Thay camera sau OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO A71

320.000đ
Thay nút âm lượng OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng OPPO A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn OPPO A71
Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay khung sườn OPPO A71

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO A71
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO A71

370.000đ
Thay cảm ứng OPPO A71
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng OPPO A71

Gọi - 1900 6979