Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO Neo 7

Thay mic thoại OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay rung OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO Neo 7

370.000đ
Thay nút âm lượng OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO Neo 7

370.000đ
Thay cảm ứng OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 2-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng OPPO Neo 7

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình OPPO Neo 7
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình OPPO Neo 7

710.000đ