Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO A57

Thay vân tay OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay rung OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau OPPO A57
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng OPPO A57
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng OPPO A57
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn OPPO A57
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO A57

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO A57
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO A57

370.000đ