Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO A1k

Thay kính camera sau OPPO A1k
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau OPPO A1k
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước OPPO A1k
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn OPPO A1k
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay nắp lưng OPPO A1k
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay loa trong OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO A1k

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại OPPO A1k
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại OPPO A1k

Gọi - 1900 6979