Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO R7 Lite

Thay mic thoại OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay rung OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO R7 Lite

470.000đ
Thay cảm ứng OPPO R7 Lite
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng OPPO R7 Lite

Gọi - 1900 6979