Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO F9

Thay mic thoại OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO F9

370.000đ
Thay camera trước OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO F9

410.000đ
Thay dây nút nguồn OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO F9

270.000đ
Thay dây nút âm lượng OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng OPPO F9

270.000đ
Thay mặt lưng OPPO F9
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO F9

410.000đ
Thay khung sườn OPPO F9
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO F9

570.000đ
Thay mặt kính OPPO F9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO F9

320.000đ
Thay cảm ứng OPPO F9
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng OPPO F9

830.000đ
Thay màn hình OPPO F9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình OPPO F9

750.000đ
Thay chân sạc OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc OPPO F9

320.000đ
Thay pin OPPO F9
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin OPPO F9

420.000đ