Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO F9

Thay mic chính OPPO F9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic chính OPPO F9

370.000đ
Thay camera trước OPPO F9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO F9

410.000đ
Thay dây nút nguồn OPPO F9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn OPPO F9

270.000đ
Thay dây nút âm lượng OPPO F9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng OPPO F9

270.000đ
Thay mặt lưng OPPO F9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO F9

410.000đ
Thay khung sườn OPPO F9
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn OPPO F9

570.000đ
Thay mặt kính OPPO F9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO F9

320.000đ
Thay cảm ứng OPPO F9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng OPPO F9

830.000đ
Thay màn hình OPPO F9
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình OPPO F9

990.000đ
Thay chân sạc OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc OPPO F9

320.000đ
Thay pin OPPO F9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin OPPO F9

420.000đ