Bảng giá thay linh kiện điện thoại OPPO F1

Thay vân tay OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay mic phụ OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay rung OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng OPPO F1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn OPPO F1
Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay khung sườn OPPO F1

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính OPPO F1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính OPPO F1

370.000đ