Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Active 3

Thay mặt kính Vsmart Active 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Active 3

520.000đ
Thay màn hình Vsmart Active 3 chính hãng
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Vsmart Active 3 chính hãng

1.790.000đ
Thay cảm ứng Vsmart Active 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Vsmart Active 3

1.590.000đ
Thay chân sạc Vsmart Active 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Vsmart Active 3

490.000đ
Thay pin Vsmart Active 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin Vsmart Active 3

420.000đ