Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Live 4

Thay pin Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin Vsmart Live 4

490.000đ
Thay màn hình Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Live 4

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay mặt kính Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Live 4

390.000đ
Thay kính camera sau Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Vsmart Live 4

320.000đ
Thay camera sau Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Vsmart Live 4

590.000đ
Thay cụm chân sạc Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cụm chân sạc Vsmart Live 4

420.000đ
Thay chân sạc Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Vsmart Live 4

370.000đ