Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Joy 2+

Thay mặt kính Vsmart Joy 2+
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Joy 2+

370.000đ
Thay màn hình Vsmart Joy 2+
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Joy 2+

1.090.000đ
Thay pin Vsmart Joy 2+
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Vsmart Joy 2+

390.000đ