Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Live

Thay màn hình Vsmart Live
Thời gian xử lý 1-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Vsmart Live

2.370.000đ
Màn hình zin hãng
Thay cụm chân sạc Vsmart Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Vsmart Live

390.000đ
Thay pin Vsmart Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Vsmart Live

420.000đ
Thay mặt kính Vsmart Live
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Live

420.000đ
Thay mặt lưng Vsmart Live
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Vsmart Live

460.000đ