Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Joy 1+

Thay mặt kính Vsmart Joy 1+
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Joy 1+

370.000đ
Thay pin Vsmart Joy 1+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Vsmart Joy 1+

370.000đ
Thay cụm chân sạc Vsmart Joy 1+
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Vsmart Joy 1+

370.000đ