Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Star 3

Thay mặt kính Vsmart Star 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Star 3

370.000đ
Thay cảm ứng Vsmart Star 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Vsmart Star 3

790.000đ
Thay màn hình Vsmart Star 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Star 3

790.000đ