Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Joy 3

Thay loa trong Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 1 tháng

Thay loa trong Vsmart Joy 3

270.000đ
Thay cảm ứng Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Vsmart Joy 3

1.030.000đ
Thay màn hình Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Joy 3

1.290.000đ
Thay mặt kính Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Joy 3

420.000đ
Thay pin Vsmart Joy3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin Vsmart Joy3

490.000đ
Thay kính camera sau Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Vsmart Joy 3

220.000đ
Thay mặt lưng Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Vsmart Joy 3

370.000đ
Thay chân sạc Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Vsmart Joy 3

420.000đ
Thay dây nút âm lượng Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Vsmart Joy 3

320.000đ
Thay dây nút nguồn Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Vsmart Joy 3

320.000đ