Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Joy 3

Thay cảm ứng Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Vsmart Joy 3

1.030.000đ
Thay màn hình Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Joy 3

1.290.000đ
Thay mặt kính Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Joy 3

420.000đ
Thay pin Vsmart Joy3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Vsmart Joy3

420.000đ
Thay kính camera sau Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Vsmart Joy 3

220.000đ
Thay mặt lưng Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Vsmart Joy 3

370.000đ
Thay chân sạc Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Vsmart Joy 3

420.000đ