Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Star

Thay mặt kính Vsmart Star
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Star

370.000đ
Thay màn hình Vsmart Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Star

410.000đ
Thay pin Vsmart Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Vsmart Star

460.000đ