Bảng giá thay linh kiện điện thoại Vsmart Bee

Thay cảm ứng Vsmart Bee
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng Vsmart Bee

420.000đ
Thay mặt kính Vsmart Bee
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Vsmart Bee

420.000đ
Thay pin Vsmart Bee
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin Vsmart Bee

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Vsmart Bee
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Vsmart Bee

Gọi - 1900 6979