Danh sách camera được trang bị trên các dòng iPad từ trước đến nay

Ngày đăng: 04/12/2022    1,797 lượt xem

Danh sách camera được trang bị trên các dòng iPad từ trước đến nay

Bạn đã bao giờ tự hỏi Apple đã trang bị camera nào trên iPad của mình trong những năm qua hoặc iPad hiện tại của bạn có camera nào chưa? Đọc tiếp bài viết để xem danh sách camera được trang bị trên các dòng iPad.

iPad đã có nhiều cải tiến thú vị trong những năm qua khi nói đến camera. Apple không tập trung nhiều vào thông số kỹ thuật công nghệ của máy ảnh để tiếp thị nhưng dành nhiều công sức hơn để giúp khách hàng biết họ có thể làm gì với chúng.

Cùng với hướng dẫn này về camera iPad, chúng ta có các bài viết chi tiết về dung lượng pin, bộ nhớ của iPhone và iPad, v.v.:

Danh sách camera được trang bị trên các dòng iPad từ trước đến nay

Kiểu máy
Camera trước
Camera sau
TrueDepth 12 MP ƒ/2.4 và máy quét LiDAR
12 MP rộng ƒ/1.8 và siêu rộng ƒ/2.4
TrueDepth 12 MP ƒ/2.4 và máy quét LiDAR
12 MP rộng ƒ/1.8 và siêu rộng ƒ/2.4
TrueDepth ƒ/2.4 MP
12 MP rộng ƒ/1.8
TrueDepth ƒ/2.4 MP
12 MP rộng ƒ/1.8
FaceTime ƒ/2.4 MP
8 MP rộng ƒ/2.4
FaceTime 7 MP ƒ/2.2
12 MP rộng ƒ/1.8
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.4
8 MP ƒ/2.4
TrueDepth 7 MP ƒ/2.2 và máy quét LiDAR
12 MP rộng ƒ/1.8 và 10 MP siêu rộng ƒ/2.4
TrueDepth 7 MP ƒ/2.2 và máy quét LiDAR
12 MP rộng ƒ/1.8 và 10 MP siêu rộng ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 7 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 7 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
TrueDepth 7 MP ƒ/2.2
12 MP ƒ/1.8
TrueDepth 7 MP ƒ/2.2
12 MP ƒ/1.8
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 7 MP ƒ/2.2
12 MP ƒ/1.8
FaceTime 7 MP ƒ/2.2
12 MP ƒ/1.8
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 5 MP ƒ/2.2
12 MP ƒ/2.2
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP
5 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2
8 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP
5 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP
5 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP
5 MP ƒ/2.4
FaceTime 1.2 MP
5 MP ƒ/2.4
FaceTime chất lượng VGA
5 MP
iPad thế hệ thứ 2
Chất lượng VGA
HD 720p
iPad
Không có
Không có

Danh sách camera được trang bị trên các dòng iPad từ trước đến nay

Xem thêm 

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Danh sách camera được trang bị trên các dòng iPad từ trước đến nay