Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook 12-inch 2015 A1534

Thay màn hình MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook 12-inch 2015 A1534

1.050.000đ
Hết linh kiện
Thay trackpad MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook 12-inch 2015 A1534

1.840.000đ
Hết linh kiện
Thay bàn phím MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook 12-inch 2015 A1534

2.860.000đ
Hết linh kiện
Thay pin MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook 12-inch 2015 A1534

1.940.000đ
Hết linh kiện
Thay loa MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook 12-inch 2015 A1534

930.000đ
Hết linh kiện