Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook 12-inch 2015 A1534

Thay màn hình MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook 12-inch 2015 A1534

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay trackpad MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook 12-inch 2015 A1534

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay bàn phím MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook 12-inch 2015 A1534

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay pin MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook 12-inch 2015 A1534

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay loa MacBook 12-inch 2015 A1534
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook 12-inch 2015 A1534

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện