Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Pro 13-inch 2 cổng Thunderbolt 2019 A2159 EMC 3301

Thay loa MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

1.130.000đ
Thay quạt MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

930.000đ
Thay pin MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

2.990.000đ
Thay bàn phím MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

2.860.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

2.860.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

12.990.000đ