Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

12.590.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

2.860.000đ
Thay bàn phím MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

2.860.000đ
Thay pin MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

2.200.000đ
Thay quạt MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

930.000đ
Thay loa MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Pro 13-inch 2016 A1708 EMC 2978

1.130.000đ