Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099

Thay màn hình MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099

10.590.000đ
Thay trackpad MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099

1.840.000đ
Thay bàn phím MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099

2.860.000đ
Thay pin MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099

2.590.000đ
Thay loa MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook 12-inch 2017 A1534 EMC 3099

930.000đ