Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2018 A1989 EMC 3214

Thay touch bar MacBook Pro 13 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 13 2018 A1989 EMC 3214

2.590.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214

13.590.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214

2.860.000đ
Thay bàn phím MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214

Gọi - 1900 6979
Thay pin MacBook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214

2.550.000đ
Thay quạt MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214

930.000đ
Thay loa MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Pro 13-inch 2018 A1989 EMC 3214

Gọi - 1900 6979