Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Air 13-inch 2015 A1466

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2015 A1466

8.990.000đ
Hết linh kiện
Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2015 A1466

1.540.000đ
Hết linh kiện
Thay bàn phím MacBook Air 13-inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Air 13-inch 2015 A1466

1.500.000đ
Thay pin MacBook Air 13-inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 13-inch 2015 A1466

1.840.000đ
Hết linh kiện
Thay quạt MacBook Air 13-inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Air 13-inch 2015 A1466

930.000đ
Hết linh kiện
Thay bluetooth MacBook Air 13-inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bluetooth MacBook Air 13-inch 2015 A1466

990.000đ
Hết linh kiện
Thay loa MacBook Air 13 inch 2015 A1466
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Air 13 inch 2015 A1466

620.000đ
Hết linh kiện