Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

Gọi - 1900 6979
Thay trackpad MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

2.860.000đ
Thay bàn phím MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

2.860.000đ
Thay pin MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

2.390.000đ
Thay quạt MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

930.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

Gọi - 1900 6979
Thay loa MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

1.130.000đ