Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay cáp màn hình MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cáp màn hình MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay anten Wifi MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay anten Wifi MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay jack tai nghe MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay loa MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay trackpad MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay quạt tản nhiệt MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt tản nhiệt MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay cổng USB-C MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 thang

Thay cổng USB-C MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay pin MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979