Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

8.990.000đ
Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

1.540.000đ
Thay bàn phím MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

1.500.000đ
Thay pin MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

1.840.000đ
Thay quạt MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

930.000đ
Thay bluetooth MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bluetooth MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

1.440.000đ
Thay loa MacBook Air 13 inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Air 13 inch 2017 A1466 EMC 3178

620.000đ
Thay mâm bàn phím MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay mâm bàn phím MacBook Air 13-inch 2017 A1466 EMC 3178

1.890.000đ