Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Air 13 2017 A1466

Thay màn hình MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay màn hình MacBook Air 13 inch 2017 A1466

8.990.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay trackpad MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay trackpad MacBook Air 13 inch 2017 A1466

1.540.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay bàn phím MacBook Air 13 inch 2017 A1466

1.230.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay pin MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay pin MacBook Air 13 inch 2017 A1466

1.840.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay quạt MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay quạt MacBook Air 13 inch 2017 A1466

930.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay WiFi Bluetooth MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay WiFi Bluetooth MacBook Air 13 inch 2017 A1466

1.440.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay loa MacBook Air 13 inch 2017 A1466

Thay loa MacBook Air 13 inch 2017 A1466

620.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 3 giờ

Đôi nét về Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Air 13 2017 A1466

Laptop Apple MacBook Air 13 inch (Early 2017)

Model: A1466 (EMC 3178)