Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991

Thay màn hình MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991

10.590.000đ
Thay trackpad MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991

1.840.000đ
Thay bàn phím MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991

2.860.000đ
Thay pin MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991

1.940.000đ
Thay loa MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook 12-inch 2016 A1534 EMC 2991

930.000đ