Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay bàn phím MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay pin MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay quạt MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay bluetooth MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bluetooth MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay loa MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2011 A1369
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2011 A1369

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện