Bảng giá thay linh kiện laptop MacBook Air 11-inch 2015 A1465

Thay trackpad MacBook Air 11-inch 2015 A1465
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 11-inch 2015 A1465

1.630.000đ
Hết linh kiện
Thay bàn phím MacBook Air 11-inch 2015 A1465
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bàn phím MacBook Air 11-inch 2015 A1465

1.540.000đ
Hết linh kiện
Thay pin MacBook Air 11-inch 2015 A1465
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 11-inch 2015 A1465

1.840.000đ
Hết linh kiện
Thay quạt MacBook Air 11-inch 2015 A1465
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay quạt MacBook Air 11-inch 2015 A1465

930.000đ
Hết linh kiện
Thay bluetooth MacBook Air 11-inch 2015 A1465
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay bluetooth MacBook Air 11-inch 2015 A1465

1.440.000đ
Hết linh kiện
Thay loa MacBook Air 11-inch 2015 A1465
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay loa MacBook Air 11-inch 2015 A1465

620.000đ
Hết linh kiện