Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 11 Pro Max

Thay pin ENDURA iPhone 11 Pro Max dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone 11 Pro Max dung lượng cao

1.100.000đ -42%
630.000đ
Dung lượng 4600 mAh
Thay màn hình HA-COM cho iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình HA-COM cho iPhone 11 Pro Max

1.480.000đ -20%
1.180.000đ
Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 11 Pro Max

1.550.000đ -29%
1.090.000đ
Thay pin linh kiện iPhone 11 Pro Max dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 11 Pro Max dung lượng chuẩn

630.000đ
Dung lượng chuẩn 3969 mAh
Thay pin Gold iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn

630.000đ
Dung lượng chuẩn 3969 mAh
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 11 Pro Max

1.470.000đ -23%
1.130.000đ
Thay màn hình chính hãng DURA Incell iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Incell iPhone 11 Pro Max

1.550.000đ
Thay pin VMAS iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn

1.500.000đ -49%
760.000đ
Dung lượng chuẩn 3969 mAh
Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-11PM iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-11PM iPhone 11 Pro Max

3.700.000đ -39%
2.250.000đ
Thay pin EUtev iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn

970.000đ
Dung lượng chuẩn 3969 mAh
Thay màn hình chính hãng DURA Phôi dẻo iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Phôi dẻo iPhone 11 Pro Max

3.290.000đ
Thay pin PISEN iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 11 Pro Max chính hãng dung lượng chuẩn

1.150.000đ -7%
1.060.000đ
Dung lượng chuẩn 3969 mAh