Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone X

Thay pin Gold+ iPhone X chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold+ iPhone X chính hãng

530.000đ
Dung lượng chuẩn 2716 mAh
Thay pin Pisen iPhone X chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone X chính hãng

670.000đ
Dung lượng chuẩn 2716 mAh
Thay pin EUtev iPhone X chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone X chính hãng

680.000đ
Dung lượng chuẩn 2716 mAh
Thay màn hình DURA Phôi dẻo iPhone X chính hãng
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình DURA Phôi dẻo iPhone X chính hãng

1.950.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone X
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone X

590.000đ
Thay loa trong iPhone X
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong iPhone X

320.000đ
Thay pin Vmas iPhone X chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Vmas iPhone X chính hãng

590.000đ
Dung lượng chuẩn 2716 mAh
Thay kính cảm ứng Orizin iPhone X chính hãng
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay kính cảm ứng Orizin iPhone X chính hãng

880.000đ
Đánh bóng màn hình iPhone X
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone X

450.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Thay Anten WiFi iPhone X
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone X

570.000đ
Thay kính cảm ứng iPhone X
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 1 tháng

Thay kính cảm ứng iPhone X

780.000đ
Thay dây loa trong iPhone X
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay dây loa trong iPhone X

420.000đ