Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6s

Thay pin VMAS iPhone 6s

Thay pin VMAS iPhone 6s

370.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay anten wifi iPhone 6s

Thay anten wifi iPhone 6s

310.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone 6s

Thay cảm ứng iPhone 6s

730.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 6s

Thay mic phụ iPhone 6s

300.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 6s

Thay mic thoại iPhone 6s

300.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6s

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6s

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cụm đèn flash iPhone 6s

Thay cụm đèn flash iPhone 6s

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 6s

Thay jack tai nghe iPhone 6s

300.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone 6s

Thay cục rung iPhone 6s

320.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone 6s

Thay kính camera sau iPhone 6s

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 6s

Thay camera sau iPhone 6s

350.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)