Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6s

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 6s

780.000đ -41%
460.000đ
Thay pin linh kiện iPhone 6s dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 6s dung lượng chuẩn

270.000đ
Dung lượng chuẩn 1715 mAh
Thay pin Gold iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn

320.000đ
Dung lượng chuẩn 1715 mAh
Thay pin VMAS iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn

480.000đ -66%
160.000đ
Hết linh kiện
Thay pin EUtev iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn

350.000đ
Dung lượng chuẩn 1715 mAh
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 6s

590.000đ -20%
470.000đ
Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 6s

780.000đ
Hết linh kiện
Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 6s

300.000đ -10%
270.000đ
Thay pin PISEN iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 6s chính hãng dung lượng chuẩn

450.000đ -11%
400.000đ
Dung lượng chuẩn 1715 mAh
Thay pin ORIZIN iPhone 6s chính hãng dung lượng cực đại
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPhone 6s chính hãng dung lượng cực đại

590.000đ
Hết linh kiện
Thay Anten WiFi iPhone 6s
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone 6s

310.000đ
Thay màn hình cảm ứng iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPhone 6s

930.000đ -31%
640.000đ