Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6s

Thay màn hình iPhone 6s chính hãng DURA Best
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình iPhone 6s chính hãng DURA Best

890.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 6s

270.000đ
Thay pin iPhone 6s chính hãng Pisen
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPhone 6s chính hãng Pisen

420.000đ
Thay pin iPhone 6s chính hãng Vmas
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPhone 6s chính hãng Vmas

370.000đ
Thay Anten WiFi iPhone 6s
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone 6s

310.000đ
Thay cảm ứng iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPhone 6s

850.000đ
Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6s

300.000đ
Thay mic thoại iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPhone 6s

300.000đ
Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6s

260.000đ
Thay đèn flash iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay đèn flash iPhone 6s

270.000đ
Thay jack tai nghe iPhone 6s
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPhone 6s

300.000đ
Thay cục rung iPhone 6s
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cục rung iPhone 6s

250.000đ