Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 7 Plus

Thay pin VMAS iPhone 7 Plus

Thay pin VMAS iPhone 7 Plus

530.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone 7 Plus

Thay cảm ứng iPhone 7 Plus

1.140.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay anten wifi iPhone 7 Plus

Thay anten wifi iPhone 7 Plus

420.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 7 Plus

Thay mic phụ iPhone 7 Plus

400.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 7 Plus

Thay mic thoại iPhone 7 Plus

400.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 7 Plus

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 7 Plus

490.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone 7 Plus

Thay đèn flash iPhone 7 Plus

390.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 7 Plus

Thay jack tai nghe iPhone 7 Plus

390.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone 7 Plus

Thay cục rung iPhone 7 Plus

370.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone 7 Plus

Thay kính camera sau iPhone 7 Plus

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 7 Plus

Thay camera sau iPhone 7 Plus

1.770.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)