Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 7 Plus

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 7 Plus

890.000đ -39%
540.000đ
Thay pin linh kiện dung lượng chuẩn 2900 mAh iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện dung lượng chuẩn 2900 mAh iPhone 7 Plus

360.000đ
Dung lượng chuẩn 2900 mAh
Thay pin chính hãng Gold+ dung lượng chuẩn 2900 mAh iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin chính hãng Gold+ dung lượng chuẩn 2900 mAh iPhone 7 Plus

370.000đ
Dung lượng chuẩn 2900 mAh
Thay pin chính hãng EUtev dung lượng chuẩn 2900 mAh iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin chính hãng EUtev dung lượng chuẩn 2900 mAh iPhone 7 Plus

440.000đ
Hết linh kiện
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 7 Plus

690.000đ -18%
560.000đ
Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 7 Plus

890.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 7 Plus

400.000đ -10%
360.000đ
Thay pin chính hãng PISEN dung lượng chuẩn iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin chính hãng PISEN dung lượng chuẩn iPhone 7 Plus

600.000đ -16%
500.000đ
Dung lượng chuẩn 2900 mAh
Thay pin chính hãng ORIZIN dung lượng cực đại 3500 mAh iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin chính hãng ORIZIN dung lượng cực đại 3500 mAh iPhone 7 Plus

690.000đ
Hết linh kiện
Thay màn hình cảm ứng iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPhone 7 Plus

1.190.000đ -8%
1.090.000đ
Thay Anten WiFi iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone 7 Plus

420.000đ
Thay mic phụ camera trước iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ camera trước iPhone 7 Plus

490.000đ