Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 8

Thay pin VMAS iPhone 8

Thay pin VMAS iPhone 8

560.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone 8

Thay cảm ứng iPhone 8

850.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mặt lưng iPhone 8

Thay mặt lưng iPhone 8

430.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 8

Thay mic phụ iPhone 8

420.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 8

Thay mic thoại iPhone 8

420.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 8

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 8

470.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone 8

Thay đèn flash iPhone 8

390.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 8

Thay jack tai nghe iPhone 8

420.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone 8

Thay cục rung iPhone 8

370.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone 8

Thay kính camera sau iPhone 8

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 8

Thay camera sau iPhone 8

1.340.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)