Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6 Plus

Thay màn hình iPhone 6 Plus chính hãng DURA
Thời gian xử lý: 45 phút
BH cảm ứng 12 tháng, hiển thị 3 tháng

Thay màn hình iPhone 6 Plus chính hãng DURA

890.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6 Plus

290.000đ
Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen

400.000đ
Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Vmas
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Vmas

390.000đ
Thay Anten WiFi iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone 6 Plus

270.000đ
Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6 Plus

320.000đ
Thay mic thoại iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPhone 6 Plus

320.000đ
Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6 Plus

260.000đ
Thay đèn flash iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay đèn flash iPhone 6 Plus

290.000đ
Thay jack tai nghe iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPhone 6 Plus

320.000đ
Thay cục rung iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cục rung iPhone 6 Plus

250.000đ
Thay kính camera sau iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau iPhone 6 Plus

170.000đ