Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 8 Plus

Thay pin ENDURA iPhone 8 Plus dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone 8 Plus dung lượng cao

800.000đ -51%
390.000đ
Dung lượng 3610 mAh
Thay màn hình HA-COM cho iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình HA-COM cho iPhone 8 Plus

970.000đ -20%
770.000đ
Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 8 Plus

890.000đ -39%
540.000đ
Thay pin linh kiện iPhone 8 Plus dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 8 Plus dung lượng chuẩn

370.000đ
Dung lượng chuẩn 2691 mAh
Thay pin Gold iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn

390.000đ
Dung lượng chuẩn 2691 mAh
Thay pin VMAS iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn

730.000đ -57%
310.000đ
Dung lượng chuẩn 2691 mAh
Thay pin EUtev iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn

490.000đ
Dung lượng chuẩn 2691 mAh
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 8 Plus

690.000đ -18%
560.000đ
Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 8 Plus

890.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn âm lượng iPhone 8 Plus

450.000đ -6%
420.000đ
Thay pin PISEN iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng chuẩn

650.000đ -21%
510.000đ
Dung lượng chuẩn 2691 mAh
Thay pin ORIZIN iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng cực đại
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPhone 8 Plus chính hãng dung lượng cực đại

700.000đ
Dung lượng cực đại 3260 mAh