Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 7

Thay pin VMAS iPhone 7

Thay pin VMAS iPhone 7

440.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone 7

Thay cảm ứng iPhone 7

740.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 7

Thay mic phụ iPhone 7

390.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 7

Thay mic thoại iPhone 7

390.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 7

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 7

300.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone 7

Thay đèn flash iPhone 7

320.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 7

Thay jack tai nghe iPhone 7

320.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay rung iPhone 7

Thay rung iPhone 7

250.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone 7

Thay kính camera sau iPhone 7

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 7

Thay camera sau iPhone 7

650.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera trước iPhone 7

Thay camera trước iPhone 7

300.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)