Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 6
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 6

660.000đ -36%
420.000đ
Thay pin linh kiện iPhone 6 dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 6 dung lượng chuẩn

270.000đ
Dung lượng chuẩn 1810 mAh
Thay pin Gold iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn

290.000đ
Dung lượng chuẩn 1810 mAh
Thay pin VMAS iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn

430.000đ -62%
160.000đ
Dung lượng chuẩn 1810 mAh
Thay pin EUtev iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn

350.000đ
Dung lượng chuẩn 1810 mAh
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 6
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 6

560.000đ -21%
440.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6

300.000đ -10%
270.000đ
Thay pin PISEN iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 6 chính hãng dung lượng chuẩn

390.000đ -20%
310.000đ
Dung lượng chuẩn 1810 mAh
Thay màn hình cảm ứng iPhone 6
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPhone 6

670.000đ -16%
560.000đ
Thay Anten WiFi iPhone 6
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone 6

270.000đ
Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6

270.000đ
Thay mic thoại iPhone 6
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPhone 6

250.000đ -8%
230.000đ