Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6

Thay pin VMAS iPhone 6

Thay pin VMAS iPhone 6

340.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone 6

Thay cảm ứng iPhone 6

490.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay anten wifi iPhone 6

Thay anten wifi iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 6

Thay mic phụ iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 6

Thay mic thoại iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone 6

Thay đèn flash iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 6

Thay jack tai nghe iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone 6

Thay cục rung iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone 6

Thay kính camera sau iPhone 6

120.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 6

Thay camera sau iPhone 6

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)