Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone XS

Thay pin VMAS iPhone XS

Thay pin VMAS iPhone XS

700.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone XS

Thay cảm ứng iPhone XS

770.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay anten wifi iPhone XS

Thay anten wifi iPhone XS

670.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mặt lưng iPhone XS

Thay mặt lưng iPhone XS

430.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone Xs

Thay mic phụ iPhone Xs

820.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone Xs

Thay mic thoại iPhone Xs

820.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone Xs

Thay cảm biến tiệm cận iPhone Xs

990.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone XS

Thay đèn flash iPhone XS

720.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone XS

Thay jack tai nghe iPhone XS

820.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone XS

Thay cục rung iPhone XS

520.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone XS

Thay kính camera sau iPhone XS

270.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone XS

Thay camera sau iPhone XS

1.590.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)