Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone XS

Thay pin Gold+ iPhone XS chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold+ iPhone XS chính hãng

590.000đ
Dung lượng chuẩn 2658 mAh
Thay pin Pisen iPhone XS chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Pisen iPhone XS chính hãng

690.000đ
Dung lượng chuẩn 2658 mAh
Thay pin EUtev iPhone XS chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone XS chính hãng

720.000đ
Dung lượng chuẩn 2658 mAh
Thay màn hình DURA Phôi dẻo iPhone XS chính hãng
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình DURA Phôi dẻo iPhone XS chính hãng

1.950.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone XS
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone XS

650.000đ
Thay dây loa trong iPhone XS
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay dây loa trong iPhone XS

450.000đ
Thay loa trong iPhone XS
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong iPhone XS

390.000đ
Thay pin Vmas iPhone XS chính hãng
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Vmas iPhone XS chính hãng

690.000đ
Dung lượng chuẩn 2658 mAh
Thay kính cảm ứng Orizin iPhone XS chính hãng
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay kính cảm ứng Orizin iPhone XS chính hãng

880.000đ
Đánh bóng màn hình iPhone XS
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone XS

450.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Thay kính cảm ứng iPhone XS
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 1 tháng

Thay kính cảm ứng iPhone XS

790.000đ
Thay Anten WiFi iPhone XS
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone XS

590.000đ