Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 15 Plus

Thay cục rung iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cục rung iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay loa trong iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay pin linh kiện iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay kính lưng iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính lưng iPhone 15 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính iPhone 15 Plus
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính iPhone 15 Plus

1.500.000đ -20%
1.190.000đ