Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6s Plus

Thay màn hình iPhone 6s Plus chính hãng DURA Best
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình iPhone 6s Plus chính hãng DURA Best

1.170.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6s Plus

320.000đ
Thay pin iPhone 6s Plus chính hãng Pisen
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPhone 6s Plus chính hãng Pisen

470.000đ
Thay pin iPhone 6s Plus chính hãng Vmas
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPhone 6s Plus chính hãng Vmas

440.000đ
Thay cảm ứng iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPhone 6s Plus

1.050.000đ
Thay Anten WiFi iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPhone 6s Plus

320.000đ
Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ cụm camera trước iPhone 6s Plus

350.000đ
Thay mic thoại iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPhone 6s Plus

350.000đ
Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 6s Plus

290.000đ
Thay đèn flash iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay đèn flash iPhone 6s Plus

320.000đ
Thay jack tai nghe iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPhone 6s Plus

350.000đ
Thay cục rung iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cục rung iPhone 6s Plus

270.000đ