Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 6s Plus

Thay pin ENDURA iPhone 6s Plus dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone 6s Plus dung lượng cao

550.000đ -38%
340.000đ
Dung lượng 3750 mAh
Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 6s Plus

890.000đ -39%
540.000đ
Thay pin linh kiện iPhone 6s Plus dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 6s Plus dung lượng chuẩn

320.000đ
Dung lượng chuẩn 2750 mAh
Thay pin Gold iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn

340.000đ
Dung lượng chuẩn 2750 mAh
Thay pin VMAS iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn

580.000đ -55%
260.000đ
Dung lượng chuẩn 2750 mAh
Thay pin EUtev iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn

370.000đ
Dung lượng chuẩn 2750 mAh
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 6s Plus

690.000đ -18%
560.000đ
Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Best iPhone 6s Plus

890.000đ
Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ dây nút nguồn iPhone 6s Plus

300.000đ -10%
270.000đ
Thay pin PISEN iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng chuẩn

470.000đ -10%
420.000đ
Dung lượng chuẩn 2750 mAh
Thay pin ORIZIN iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng cực đại
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPhone 6s Plus chính hãng dung lượng cực đại

670.000đ
Dung lượng cực đại 3690 mAh
Thay màn hình cảm ứng iPhone 6s Plus
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPhone 6s Plus

1.050.000đ -9%
950.000đ