Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 11

Sửa main lỗi wifi iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi iPhone 11

1.890.000đ
Sửa lỗi Face ID iPhone 11
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone 11

790.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 11

1.990.000đ
Sửa main lỗi sạc iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 11

1.490.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 11

1.590.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 11

1.790.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 11

1.590.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 11

1.490.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 11
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 11

1.690.000đ