Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone 11

Sửa main iPhone 11 bị lỗi WiFi
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị lỗi WiFi

1.890.000đ
Sửa iPhone 11 bị mất Face ID
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa iPhone 11 bị mất Face ID

790.000đ
Sửa main iPhone 11 bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị hư ổ cứng

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 bị lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị lỗi không nhận sạc

1.490.000đ
Sửa main iPhone 11 bị lỗi mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị lỗi mất tiếng loa

1.590.000đ
Sửa main iPhone 11 bị lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị lỗi mất nguồn

1.790.000đ
Sửa main iPhone 11 bị mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị mất đèn màn hình

1.590.000đ
Sửa main iPhone 11 bị loạn liệt cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị loạn liệt cảm ứng

1.490.000đ
Sửa main iPhone 11 bị mất sóng di động
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 bị mất sóng di động

1.690.000đ