Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 11

Sửa main iPhone 11 lỗi wifi
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 lỗi wifi

2.490.000đ
Sửa Face ID iPhone 11
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa Face ID iPhone 11

1.590.000đ
Sửa main iPhone 11 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 lỗi ổ cứng

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 lỗi sạc
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 lỗi sạc

1.490.000đ
Sửa main iPhone 11 lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 lỗi không nguồn

2.000.000đ
Sửa main iPhone 11 lỗi đèn màn hình
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 lỗi đèn màn hình

1.590.000đ
Sửa main iPhone 11 lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 lỗi mất sóng

1.990.000đ
Hết linh kiện