Bảng giá sửa chữa main điện thoại iPhone 12

Sửa lỗi Face ID iPhone 12
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone 12

1.390.000đ
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 12
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 12

2.190.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 12
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 12

2.590.000đ
Sửa main lỗi không nhận SIM iPhone 12
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nhận SIM iPhone 12

2.990.000đ