Bảng giá sửa main điện thoại iPhone XS

Sửa lỗi Face ID iPhone XS
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone XS

740.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone XS

1.440.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi sạc iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone XS

1.340.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone XS

1.440.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone XS

1.840.000đ
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone XS

1.240.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone XS

1.330.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone XS

1.540.000đ
Sửa lỗi camera trước trên main iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi camera trước trên main iPhone XS

1.290.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone XS

1.540.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone XS
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone XS

1.490.000đ