Bảng giá sửa main điện thoại iPhone XS

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone XS
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone XS

990.000đ
Sửa main iPhone XS lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi mất sóng

1.440.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone XS lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi sạc

1.340.000đ
Sửa main iPhone XS lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi cảm ứng

1.440.000đ
Sửa main iPhone XS lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi ổ cứng

1.840.000đ
Sửa main iPhone XS lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi wifi bluetooth

1.240.000đ
Sửa main iPhone XS bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS bị mất âm thanh

1.330.000đ
Sửa main iPhone XS lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi không nguồn

1.540.000đ
Sửa main iPhone XS lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS lỗi hao nguồn

1.540.000đ
Sửa main iPhone XS mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS mất đèn màn hình

1.490.000đ